Privacy Policy Naambordenwebwinkel.nl

Naambordenwebwinkel.nl, onderdeel van Schoenherstelwerkplaats Martens B.V., is een webwinkel waarop u artikelen, zoals naamborden en huisnummers, kunt bestellen. Bezoekt u deze website of vult u gegevens op deze website in, dan verwerkt Naambordenwebwinkel.nl uw persoonsgegevens. In deze privacy policy leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

Naambordenwebwinkel.nl verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Daarnaast ontvangen wij uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wanneer u bij ons een bestelling plaatst. Ook ontvangen wij uw bankrekeningnummer, PayPal e-mailadres en/of tenaamgestelde van de betaling ("Betaalgegevens") wanneer u een betaling verricht.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken IP-adressen voor twee doelen:

 1. Om te analyseren hoe vaak de website Naambordenwebwinkel.nl wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics en een eigen, beveiligde database.
 2. Om de website Naambordenwebwinkel.nl veilig en bereikbaar te houden.

Wij gebruiken uw e-mailadres bij uw bestelling voor één doel:

 1. Om u e-mails te kunnen sturen over de voortgang van uw bestelling.

Wij gebruiken uw adresgegevens voor één doel:

 1. Om uw bestelling op te kunnen sturen.

Wij gebruiken uw Betaalgegevens voor één doel:

 1. Om u terug te kunnen betalen wanneer dat nodig blijkt te zijn.

Bewaartermijnen

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 365 dagen op de server bewaard voor analyse. Daarna worden de logfiles automatisch verwijderd.
Alle andere gegevens worden 5 jaar nadat u uw bestelling heeft geplaatst, gewist.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Omdat wij met verschillende leveranciers en vervoerders werken, is het niet ondenkbaar dat uw naam, adresgegevens en telefoonnummer aan derden worden verstrekt. De gegevens kunnen worden verstrekt aan:

 1. Onze leverancier, enkel indien deze rechtstreeks de bestelling naar u als klant opstuurt of de verzending voor ons gereed maakt. Dit is noodzakelijk om uw persoonlijke product te maken en te verzenden.
 2. Uw telefoonnummer kan worden verstrekt wanneer wij uw bestelling verzenden maar een leverancier uw product in opdracht van ons maakt. Dat is noodzakelijk om snel vragen te kunnen stellen over bijvoorbeeld de vorm of indeling van uw bestelde product. U heeft de mogelijkheid om geen telefoonnummer in te vullen bij uw bestelling, deze wordt dan ook niet verstrekt.
 3. De vervoersdienst (PostNL, DHL of DPD), dat is noodzakelijk om uw bestelling te leveren.
 4. Indien het noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten, is het mogelijk dat uw gegevens aan derden worden verstrekt wanneer dat noodzakelijk wordt geacht.

Alle derde partijen hebben een verwerkingsovereenkomst met Naambordenwebwinkel.nl. Uw Betaalgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

 1. Alle gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database
 2. Een beveiligde verbinding bij het gebruik van Naambordenwebwinkel.nl is verplicht. Dit kunt u zien aan het groene slotje in de browser en de link die met https:// begint.
 3. Alle apparaten waarmee wij werken zijn uitgerust met een firwall en virusscanner.
 4. Slechts een paar medewerkers kunnen uw gegevens inzien, omdat dat vereist is voor hun werkzaamheden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens of uw gegevens overdragen.
Wij kunnen u daarbij vragen om een verificatie door middel van een document, zoals een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Indien dit van toepassing is, ontvangt u van ons een e-mail met nadere instructies.
Daarbaast willen we u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wij gebruiken cookies om informatie op te slaan, zoals uw voorkeuren of winkelwagen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn enkel functionele cookies die verplicht zijn voor het gebruik van onze website.

Contactgegevens Naambordenwebwinkel.nl

E-mailadres: info@naambordenwebwinkel.nl
Klik hier om naar het contactformulier te gaan.

Wijziging in de privacy-policy

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Laatste wijziging: 22-05-2018